THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CP CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP IN KHÁNH HỘI