HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Sáng ngày 14/7/2015, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất – kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 do ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc chủ trì.Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đoàn thể và phòng, ban Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các đơn vị phụ thuộc.

Hội nghị đã nghe ông Vũ Trực Phức – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty, kế hoạch hoạt sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015. Hội nghị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ các đơn vị thành viên, đoàn thể trong Tổng Công ty.Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Công Nghĩa - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và nghe đồng chí Trương Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc kết luận tổng kết và quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2015, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015 mà UBND TP đã giao cho Tổng công ty./.