Tìm kiếm

Hội đồng thành viên


Chủ tịchÔng Trương Văn Hiền
Thành viên
Bà Đặng Thị Hoa
Thành viên
 
 

Kiểm soát viên
 
       
Ông Nguyễn Văn Hoạch
Kiểm soát viên
 Bà Phan Thị Mỹ Ngân
Kiểm soát viên
   

Ban Tổng Giám đốc
    
Ông Trương Văn Hiền
Tổng Giám đốc

 
 
   


Phó Tổng Giám đốc  

Phó Tổng Giám đốc  

          

Kế toán trưởng
 

     
Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh
Kế Toán trưởng
     

  • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 18022132